Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Mërkure, 26.12.2018 14:00
    Rendi i ditës

    1. Adresimi i Presidentit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesia e Tij, Hashim Thaçi, deputetëve të Kuvendit të Republikës të Kosovës

    Transkripti