Transkriptet

  Seancë e Jashtëzakonshme
  E Enjte, 20.09.2018 14:00
  Rendi i ditës

  1. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

  2. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-094 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në programin "Evropa për qytetarët",

  3. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-095 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në "ERASMUS+" Programin e Unionit për Arsim, Trajnim, Rini dhe Sport,

  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-099 për aderimin e Kosovës në Marrëveshjen për themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA).

  ProcesverbaliTranskripti