Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Premte, 18.05.2018 16:00




    Rendi i ditës


    1. Përzgjedhja e kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

    ProcesverbaliTranskripti