Transkriptet

    Seancë Solemne
    E Marte, 13.02.2018 09:45
    R e n d i i d i t ë s


    1. Adresimi i SH.T. Borut Pahor, President i Republikës së Sllovenisë

    Transkripti