Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Marte, 03.10.2017 14:12
  Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

   

  ProcesverbaliTranskripti