Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Premte, 23.12.2016 15:00
    R e n d i  i  d i t ë s

    1. Debat parlamentar lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të AAK-së

    ProcesverbaliTranskripti