Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Marte, 28.05.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i propozimit për ri-shpalljen e konkursit për zgjedhjen e Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi;
3. Të ndryshme.