Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Enjte, 02.05.2019 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 27.03.2019
3. Takim i Komisionit me Drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z.Shpend Maxhuni;
4. Të ndryshme.