Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 20.03.2019 11:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 13.02.2019 dhe 15.02.2019;
3. Diskutim i informatës së drejtorti të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, lidhur me gripin sezonal në Kosovë
4. Informat rreth themelimit të Këshillit për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
5. Të ndryshme.