Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 11.03.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 4.3.2019;
3. Formimi i grupeve punuese për monitorim të ligjeve;
4. Analizë e gjendjes në Arsim në gjysmëvjetorin e dytë;
5. Të ndryshme.

Procesverbali