Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Hënë, 04.03.2019 10:00 në sallën N 10

RENDI I DITËS

Dëgjim Publik për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social