Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Mërkure, 20.02.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 22.12.2018 dhe 29.01.2019;
3. Raportimi i Kryeshefës ekzekutive të Inspektoratit Policor të Kosovës lidhur me dyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare nga ana e zyrtarit policor;
4. Raportimi i Kryeshefës ekzekutiv të Inspektoratit Policor të Kosovës për raportin vjetor të vitit 2018;
5. Të ndryshme.