Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 12.02.2019 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.01.2019, 30.01.2019 dhe 31.01.2019;
3. Raportimi i z. Ekrem Mustafa, Ministër i Punëve të Brendshme për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA);
4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të ujit , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali