Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Marte, 22.01.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës për vitin 2018,
3. Shqyrtimi i Draft-planit të punës për vitin 2019,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali