Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i seancës plenare

E Premte, 07.12.2018 11:00

R e n d i i d i t ë s


3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit mbi ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019,
4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social,
5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për produktet biocide,
6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Odën e Arkitekteve dhe Odën e Inxhinierëve në fushën e ndërtimit,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës,
8. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017,
9. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017,
10. Emërimi i një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
11. Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur për Media.
12. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Kredi ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria Ag për Projektin e sistemit për largimin e ujërave të zeza për Komunën e Podujevës.