Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 10.12.2018 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 3.12.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-135 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës.
4. Të ndryshme.

Procesverbali