Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 17.10.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizatat Joqeveritare;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës;
4. Të ndryshme.