Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 26.09.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Propozimit të Komisionit për Përzgjedhje te anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës;
3. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e kryetarit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik;
4. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali