Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 10.09.2018 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 4, 10, 11, 18, 23 dhe 25.7.2018;
3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
4. Shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
5. Shqyrtimi i planit të punës për sesionin vjeshtor 2018 dhe caktimi i prioriteteve ;
6. Të ndryshme.

Procesverbali