Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 25.07.2018 10:00

"Vila Gërmia"


Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit të PVF-ve të Komunave për vitin 2017