Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Enjte, 12.07.2018 10:00

Rendi i ditës

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

2. Koha për pyetje parlamentare,

3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin
e pasurisë,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve,

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.
2004/32 për Familjen i Kosovës,

6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-081 për qasje në dokumentet publike,

7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e
Kosovës,

8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërës të gjakut,

9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-009 për ndërmjetësim dhe

10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-010 për noterinë.

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 2
pika 3
pika 4
pika 5
pika 8
pika 18
pika 20
pika 21