Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Hënë, 09.07.2018 10:00

Rendi i ditës


1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

ProcesverbaliTranskripti