Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Enjte, 07.06.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 19.04 dhe 24.04.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projektligjin nr. 06 L-010 për Noterinë;
4. Shqyrtimi i Raporteve i Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projekt-Kodin nr 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Draft-Rregulloren e Kuvendit;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali