Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Enjte, 07.06.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur, më 04.05.2018;
3. Diskutim lidhur me viziten e Komisionit në Drejtorit rajonale të AKI-së;
4. Të ndryshme.