Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 14.05.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali