Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Mërkure, 04.04.2018 14:00

Rendi i ditës


1. Debat parlamentar lidhur me rastin e deportimit të gjashtë shtetasve të Republikës së Turqisë

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1