Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 04.04.2018 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 28.03.2018
3. Takim me ministrin e Ministris së Shëndetësisë z.Uran Ismaili.
- Adresimi i rekomandimeve të Raportit të Auditimit të performancës për efikasitetin dhe efektivitetin në implementimin e sistemit informativ unik të integruar shëndetësor;
- Procesi i revidimit të listës esenciale të barnave.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali