Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Enjte, 07.12.2017 14:45 në sallën C 301

Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme,


2. Përgatitjet për seancën plenare:

1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ndërmarrjet Sociale,

2. Shqyrtimi i Raportit të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016,

3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2016,

4. Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksës vjetore për vitin 2018,

5. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të
Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti serb,

6. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të
Bordit për Ankesa.


3. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave

 

Procesverbali