Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Hënë, 11.12.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtur më 06.11.2017 dhe me 13.11.2017;
3 .Takim i Komisionit me Drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi
4 .Të ndryshme