Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Premte, 01.12.2017 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës:8.11.2017 dhe 14.11.2017
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndërmarrjet sociale;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali