Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 07.11.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i ministrit së Tregtisë dhe Industrisë z.Bajram Hasani, lidhur me prioritetet e ministrisë;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-016 për Shoqëritë tregtare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-019 për Standardizim;
5. Te ndryshme;

 

Procesverbali