Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Enjte, 02.11.2017 13:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.10.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
4. Formimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e zbatimit te Ligjit për energjinë elektrike;
5. Te ndryshme;

 

Procesverbali