Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Marte, 02.05.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE për vitin 2016;
3. Të ndryshme;

 

Procesverbali