Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 26.04.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës :


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur, me 29.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2016;
4. Të ndryshme.