Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Mërkure, 05.04.2017 11:00 në sallën N-506

Rendi i ditës:

Projektligji nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare

 

Transkripti