Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Marte, 21.02.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.2.2017;
3. Mbikëqryja e zbatimit të Rekomandimeve të Kuvendit lidhur me kontestet biznesore dhe adresimi i tyre ne gjykata, të datës 25.6.2015;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr.05/L-130 për Shërbime;
5. Formimi i Grupit të punës për hartimin e Nismes Legjislative „Ligji për miniera dhe minerale";
6. Të ndryshme;

 

Procesverbali