Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...

E Marte, 10.07.2018
Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte Inovacion dhe Ndërmarrësi, ka mbajtur mbledhjen e radhës, të kryesuar nga Ismajl Kurteshi, kryetar, në të cilën ka shqyrtuar Projektligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99.

Anëtarët e komisionit kanë diskutuar gjatë lidhur me përmbajtjen e këtij projektligji, ndërkaq, u vendos që në mbledhjen e radhës në komision të ftohen përfaqësues të ministrive përkatëse: Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për të marrë rekomandimet dhe sugjerimet e tyre.

Shqyrtimi i aplikacioneve të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore, po ashtu do të bëhet në mbledhjen e ardhshme.

 

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...