Lajmet e fundit

Kuvendi përzgjodhi operatorin ekonomik për auditimin e raportit financiar të subjekteve politike

E Enjte, 01.06.2017
Kuvendi i Republikës së Kosovës, përzgjodhi operatorin ekonomik fitues për aktivitetin e prokurimit: Auditimi i raportit financiar dhe i raportit të deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike - 2013, 2014, 2015, 2016.

Procedurat e tjera do të vijojnë në pajtim me Ligjin e prokurimit publik.

 

Kuvendi përzgjodhi operatorin ekonomik për auditimin e raportit financiar të subjekteve politike