Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Enjte, 28.03.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr. 06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265