Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Hënë, 29.01.2018 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për Radiotelevizionin e Kosovës;

 

Procesverbali
  • E Mërkure, 17.01.2018 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.12.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të punës së Komisionit, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265