Komisioni Parlamentar për Stabilizim Asociim

 • E Hënë, 27.03.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I I D I T Ë S


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së 2-të të mbajtur me datë 24-25 nëntor 2016 në Strasburg
3. Draft agjenda dhe draft programi për mbedhjen e 3-të të përbashkët të KPSA-së që do të mbahet në Prishtinë me datë 20-21 prill 2017
4. Të tjera.

(Në mbledhje marrin pjesë vetëm anëtarët e Komisionit, ndërsa mediat mund të marrin pamje në fillim të takimit)

 • E Enjte, 23.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 301
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S


Takim i përbashkët i Komisionit Parlamentar për Stabilizim-Asociim me Këshillin për Stabilizim-Asociim


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i Ministrave lidhur me zbatimin e Agjendës se Reformave Evropiane (ARE);
3. Procesi i liberalizimit të vizave;
4. Të tjera.

(Mediat: Pamje në fillim të takimit)

 

 • E Marte, 15.11.2016 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S


1. Përgatitjet për takimin e dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, i cili do të mbahet me datë 23-24 nëntor në Strasbourg.
2. Shqyrtimi i draft agjendes së takimit të dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë.
3. Caktimi i raportuesve për temat që do të diskutohen në takimin e dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë.
4. Të tjera.

 

 • E Marte, 01.11.2016 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 301
 •  

R E N D I  I   D I T Ë S


1. Përgatitjet për takimin e dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, i cili do të mbahet me datë 23-24 nëntor në Strasbourg.
2. Propozimi i temave për diskutim për takimin e dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë.
3. Të tjera.

 

 • E Marte, 04.10.2016 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës

1. Vendimi nr. 05-V-401, i datës 26 shtator 2016 për zëvendësimin e deputetes së LDK-së, znj. Teuta Shatqija.
2. Procesi i liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës
3. Përgaditje për takimin e II-të të përbashkët të Komisionit për Stabilizim Asociim BE-Kosovë, në Bruksel, 23-24 nëntor 2016
4. Të ndryshme

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Mbledhja e dytë - Deklarata dhe rekomandimet

  E Enjte, 19.01.2017 00:00 Shpalo »
   
 •  

  KOMISIONI PARLAMENTAR PËR STABILIZIM-ASOCIIM BE - KOSOVË (KPSA) - DEKLARATA dhe REKOMANDIMET

  E Mërkure, 25.05.2016 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Ariana Musliu-Shoshi Pozita: Koordinatore e Njësisë për Marrëdhënie Ndërkombëtare Email-i: ariana.musliu@assembly-kosova.org Telefoni: +3813820010103
 
 
Floreta Kabashi-Ademaj Pozita: Koordinatore e Njësisë për Përafrim dhe Harmonizim Ligjor Email-i: Telefoni: +381820010666
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com