Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Mërkure, 24.12.2014 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Konstituimi i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

 

 

Procesverbali
 • E Premte, 23.01.2015 09:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës.
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 24.12.2014.
3. Inicimi i procedurave për Auditimin e Subjekteve Politike.
4. Shqyrtimi i kërkesës për përzgjedhjen e Auditorëve të jashtëm për Auditimin e Bankës Qendrore të Kosovës.
5. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të veprimit për PEFA 2014- 2016.
6. Inicimi i procedurave për zgjedhjen e Auditorit të Përgjithshëm.
7. Të ndryshme

 

 

 • E Marte, 27.01.2015 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  


Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës.
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 24.12.2014.
3. Inicimi i procedurave për Auditimin e Subjekteve Politike.
4. Shqyrtimi i kërkesës për përzgjedhjen e Auditorëve të jashtëm për Auditimin e Bankës Qendrore të Kosovës.
5. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të veprimit për PEFA 2014- 2016.
6. Inicimi i procedurave për zgjedhjen e Auditorit të Përgjithshëm.
7. Të ndryshme

 

Procesverbali
 • E Premte, 30.01.2015 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:


1. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2015

 

Procesverbali
 • E Marte, 03.02.2015 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 27.01.2015;
3. Miratimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2015;
4. Shqyrtimi i kërkesës për përzgjedhjen e Auditorëve të jashtëm për Auditimin e Bankës Qendrore të Kosovës;
5. Përzgjedhja e Auditorit të jashtëm të pavarur për Auditimin e Pasqyrave Vjetore Financiare të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm;
6. Të ndryshme;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Kordinatore e Komisionit për Mbikqyrjen e Financave Publike Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038/200-10-625