Dokumentet

 Shpalo (PDF)

RAPORTI I PUNËS PËR SESIONIN PRANVEROR 2018 Korrik - Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

U publikua: E Hënë, 03.09.2018