Skupština Republike Kosovo

Predsednica Skupštine sastala se sa komandantom KFOR-a, generalom Rissi

10.08.2020

Predsednica Skupštine i komandant KFOR-a razgovarali su o sigurnosti u zemlji i menadžiranju pandemije

Sa radova plenarne sednice skupštine

07.08.2020

Sa 77. glasova, za, jedan protiv i nijedan uzdržan, Skupština je usvojila u prvom razmatranju Nacrt zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo