Skupština Republike Kosovo

Foto vest

05.06.2020

Održana je plenarna sednica Skupštine Kosova

04.06.2020

Formirana je anketna komisija o upravljanu pandemijom virusa “COVID-19” od strane Vlade Republike Kosovo

Sa radova vanredne sednice Skupštine

03.06.2020

Sa 61 glasa za, izabrana je nova Vlada Republike Kosova, na čelu sa premijerom Avdullah Hoti

Objašnjenje u vezi rezultata glasanja na današnjoj sednici Skupštine

03.06.2020

Kancelarija Generalnog sekretara Skupštine Republike Kosovo