Sednice Predsedništva Skupštine

10:00 11 Prill 2019

Sednica Predsedništva

Dnevni red

1. Zahtev 41 poslanika za održavanje vanredne sednice.

10:00 7 Shkurt 2019

Sednica Predsedništva

Dnevni red

 1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva Skupštine,
 2. Nedovršena tačke sa prethodnih sednica:
  1. Prvo razmatranje N/zakona o jakim alkoholnim pićima,
  2. Razmatranje Predlog amandmana br. 26. Ustava Republike Kosovo, predložen od 80. Poslanika Skupštine,
  3. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova,
  4. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
  5. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,
  6. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
  7. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,
  8. Drugo glasanje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,
  9. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,
  10. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
  11. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke,
  12. Glasanje Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova,
  13. Razmatranje Predlog -programa rada Skupštine Republike Kosovo za 2019. godinu,
  14. Predlog PG SL za imenovanje drugog zamenika predsednika Ad hoc komisije za izradu Zakonika o regulisanju i menadžiranju penzija i beneficija socijalnog osiguranja i predlog parlamentarne grupe PSD i LVV za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama,
  15. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,
  16. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,
  17. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,
  18. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o odluci Vlade
  19. Republike Kosovo za izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova,
  20. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o nastaloj situaciji u obrazovanju, nakon odluke USONK-a za odbijanje naknade izgubljenih časova, tokom 3 nedelje,
  21. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi napuštanja zemlje od omladine, kao najveći rizik koji preti zemlji od posleratnog perioda,
  22. Glasanje Predlog - rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika - potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,
  23. Glasanje Predlog - Rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo,
  24. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova,
  25. Glasanje preporukama sa Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC,
  26. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,
  27. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,
  28. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,
  29. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,
  30. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,
  31. Zahtev Parlamentarne Anketne Komisije vezano za troškove lobiranja od strane Predsedništva i Vlade Republike Kosova, za nadoknadu članova ove Komisije,
  32. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
  33. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
  34. Izbor članova borda Javnog preduzeća operator sistema, transmisije i tržišta -"KOSTT" Sh.A.,
  35. Glasanje u drugoj rundi za izbor šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć.
 3. Priprema za narednu plenarnu sednicu:

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
  2. Vreme za poslanička pitanja,
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
  4. Interpelacija ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Shyqiri Bytyçi, na zahtev poslanika, Ismajl Kurteshi, podržan od (7) ostalih poslanika u vezi stanja u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije i problemima u pred univerzitetskom obrazovanju,
  5. Interpelacija premijera Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na zahtev PG LDK-a, u vezi "Izveštaja monitorisanja regrutacije u kosovskim institucijama, od juna 2018. godine do marta 2019. godine", objavljen od strane BIRN-a i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva,
  6. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju projekta katastra nepokretnima i geo prostorne infrastrukture između Republike Kosovo i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  7. Prvo razmatranje N/zakona o spoljnoj službi Republike Kosovo,
  8. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256,
  9. Drugo razmatranje N/zakona o međunarodnom privatnom pravu,
  10. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-008 o Socijo ekonomskom savetu,
  11. Razmatranje Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji-pridruživanju (PKZMSA) 2019-2023,
  12. Predlog odluke Komisije za budžet i finansije za utvrđivanje zarade direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za verifikaciju i odlučivanje o imovini,
  13. Razmatranje državne Strategije protiv korupcije 2019-2023. i Plana delovanja,
  14. Razmatranje Izveštaja Organa za razmatranje javnih nabavka za 2018. godinu,
  15. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Agencije za besplatnu pravnu pomoć, za 2018, god,
  16. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta za usluge vodom, za 2018. God.,
  17. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulativnog autoriteta javnih nabavki za 2018. God,
  18. Razmatranje Izveštaja Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a, u vezi nadgledanja Zakona br. 03/L-231 o policijskom inspektoratu,
  19. Razmatranje Izveštaja Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja u vezi nadgledanja sprovođenja Zakona br. 04/L-190 o medicinskim proizvodima i opremi,
  20. Razmatranje Izveštaja Komisije za ekonomski razvoj u vezi nadgledanja sprovođenja Zakona br. 05/L-085 o električnoj energiji,
  21. Razmatranje Izveštaja Komisije za ekonomski i regionalni razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju u vezi nadgledanja sprovođenja Zakona br. 05/L-130 o uslugama,
  22. Razmatranje Izveštaja učinka Nacionalne kancelarije za reviziju za 2018. godinu,
  23. Razmatranje izveštaja revizije performanse - Proces menadžiranja garantova i subvencija u sektoru poljoprivrede,
  24. Razmatranje izveštaja revizije god. financijskih pregleda Javnog preduzeća -regionalna kompanija za odvoz otpadaka "Pastrimi A. D. "za financijsku god završenu 31 decembra 2018. god,
  25. Izbor tri (3) člana Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova,
  26. Izbor (1) jednog člana Nezavisne Komisije za medije,
  27. Tumačenje člana 40. Poslovnika Skupštine od Komisije a zakonodavstvo, mandat, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije,
  28. Razmatranje Izveštaja učinka javnih preduzeća za 2017. godinu,
  29. Predlog PG AAK-a za zamenu člana Ad-hoc komisije za izbor kandidata za dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za nadgledanje civilne službe Kosova,
  30. Formiranje Ad hoc komisije za izbor kandidata za dva (2) člana Borda za žalbe,
  31. Parlamentarna rasprava na zahtev poslanika Armend Zemaj, podržan i od 9. poslanika PG LDK-a, u vezi ne poštovanja radničkih prava, uključujući prekoračeno radno vreme, zapošljavanje bez radnih ugovora, ne redovne isplate, kao i ne poštovanje ostalih uslova utvrđenih Zakonom o radnicima koji rade u sektoru usluga, trgovačkih centara, sektoru preduzetništva, hotelijerstva i trgovine,
  32. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanika Imet Rrahmani, podržan od 5. poslanika PG LDK-a, u vezi saobraćajnih nesreća koje se završavaju smrću, teškim telesnim povredama i materijalnim štetama, ne poštovanje usvojenih zakona koji regulišu oblast saobraćaja, tehničkog stanja i vozila i obuku početnika,
  33. Parlamentarna rasprava na zahtev poslanice, Shqipe Pantina podržan od 11. ostalih poslanika PG PSD-a, u vezi procesa ponovnog ocenjivanja sudija, tužioca i istražnih policajaca u Republici Kosovo.


3. Razmatranje zahteva i predloga