Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Predlozi zakona

72 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-023 o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Evropske Unije i Republike Kosova za makro ekonomsku pomoć Kosovu

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-022 o građevinskom zemljištu

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-021 o imovinskim pravima stranih građana u Republici Kosovo

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-020 o javnoj svojini

Predlagači: Qeveria

Nacrt građanskog zakonika Republike Kosovo br.07/L-019

Predlagači: Qeveria

Zakoni

Zakoni

108 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Zakon br.06/L-155 o zabrani igara na sreću
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-144
Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-143
Zakon br.06/L-143 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-142
Zakon br.06/L-142 o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-141
Zakon br.06/L-141 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon