Skupština Republike Kosovo

Predsednica Skupštine Kosova, dr. Vjosa Osmani sastala se sa predstavnicima EU i OEBS-a

26.02.2020

Osmani: Ojačaćemo izborni proces u Republici Kosova

 

Predsednica Skupštine, dr. Vjosa Osmani, dočekala je na zajedničkom sastanku šefa EU na Kosovu , gđa Nataliya Apostolova i ambasadora OEBS-a na Kosovu Jan Braathu.

 

Na sastanku su razgovarali o jačanju izbornog procesa u Republici Kosova,  primenom preporuka proizašlih od strane EU i OEBS-a za praćenje izbora na Kosovu. Na ovom sastanku, gđa. Apostolova i g. Braathu zahtevali su od Predsednice Skupštine Osmani da se anagažuje na adresiranju ovih preporuka.

 

Gđa Osmani je pružila podršku ovom planu, naglašavajući da kvalitet izbornog procesa ima ulogu u unapređenju demokratije u zemlji.

 

Predsednica Skupštine obećala je da će uskoro preduzeti neophodne korake u koordinaciji sa parlamentarnim grupama u Skupštini Kosova, za adresiranje ovih pitanja i da se osigura proaktivna uloga Skupštine u daljem regulisanju izbornog procesa u zemlji.