Skupština Republike Kosovo

Konstituisana je Komisija za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

24.02.2020

Komisija za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, održala je danas konstitutivnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Rasim Demiri.

 

Predsedik Demiri predstavio je delokrug Komisije, a zatim su članovi dali predloge o izmenama i dopunama nekih zakona, koji se odnose na ljudska prava, rodnu ravnopravnost i oblasti kojima će se baviti ova komisija.

 

Svi članovi su se složili da se Komisija za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije sastane što je pre moguće, jer kako je navedeno, postoje mnoga pitanja iz prethodnog saziva koja treba da se tretiraju.