Skupština Republike Kosovo

Predsednik Skupštine Kosova Nedžat Daci posetio je Administratiavno-protokolarni centar u Grmiji

20.10.2005
Predsednik SkupÅ¡tine Kosova Nexhat Daci, u pratnji ministra za sredinu i prostorno planiranje Ardiana Ðinija, i čelnicka opÅ¡tine PriÅ¡tina posetili su gradiliÅ¡te Administrativno-protokolarnog centra u Grmiji i upoznali se sa tokom izvoðenja radova na ovom objektu.

Profesor Daci je izrazio svoje zadovoljstvo dinamikom radova preduzeća „Mega“, dok je zatražio od stručnjaka za izgradnju da procene kvalitet radova. On je istakao da je izgradnja ovog objekta veoma značajna, koja će služiti za rad institucija Kosova, prijem stranih delegacija i njihovu prezentaciju u svetu. On je zatražio od izvoðača radova i čelnika opÅ¡tine da se angažuju na regulisanju prostora oko objekta i da se iskoriste vode u funkciji lepote prirode.

Daci je naveo da nove stvari teÅ¡ko prihvataju jedan deo druÅ¡tva, ali je miÅ¡ljenja da će komoditet ovog centra isprobati i oni koji su kritikovali njegovu izgradnju. On je takoðe rekao da će Kosovo postati država i treba da ima svoje rezidencije, uz najavu početka funkcionisanja nekih od njih, kao u Lipovici i Brezovici i obnove Rugovske klisure.

Ministar Ardian Ðini je istakao da je ovo reprezentataivni objekat i potpuno legalan i dopunjava lepote prirode Grmije.

Predsedik Skupštine opštine Priština i predsednik ekzekutiva, Beqiri i Hamiti, su rekli da je za administrativno - protokolarni centar izabrano najlepše mesto u Prištini i da glavni grad Kosova zaslužuje rezidenciju za institucije zemlje.