Skupština Republike Kosovo

Skupština usvojila Nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za 2021. godinu

29.12.2020

Skupština Republike Kosovo, pod predvođenjem predsednice Vjosa Osmani, sa 85. glasova za, nijednim protiv i bez uzdržanih, usvojila je danas u drugom čitanju Budžet Republike Kosovo za 2021. godinu.

Glasanje o nacrtu zakona br. 07/ L-041 o budžetskim izdvajanjima za narednu godinu izvršeno je odstupanjem od Poslovnika Skupštine. Kao takav, nacrt zakona je usvojen zajedno sa 12. amandmana koji su imali podršku funkcionalne Komisije. Dok 150. amandmana koji su bili bez podrške komisije i koji su stavljeni na glasanje u paketu, nisu usvojeni. 

Poslanik Hekuran Murati, u svojstvu predsednika Komisije za budžet i transfere, objasnio je zašto se Komisija složila da razmotri samo nekoliko amandmana.

„Mi smo se kao komisija, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, složili da pregledamo samo amandmane koje smo smatrali suštinskim. Dok će ostatak biti određen prema prioritetima u rebalansu budžeta“, rekao je Murati.

Reč je uzela i ministarka Hikmete Bajrami, koja je u ime Vlade pozvala da se danas izglasa ovaj nacrt zakona.

„Pandemijska kriza nastaviće se i u sledećem kvartalu 2021. godine. Naš poziv kao predstavnika Vlade je da se ne proslede ostali amandmani zbog budžetskih ograničenja koja imamo“, rekla je Bajrami.

U ime Parlamentarne grupe Pokreta Samoopredeljenje, poslanik Liburn Aliu rekao je da će ova grupa glasati za nacrt zakona.

„Moramo imati na umu da ćemo uskoro imati izbore. Pošto ćemo imati drugu Vladu od one koja je danas, moramo znati da će se izvršiti rebalans budžeta. Stoga ćemo kao parlamentarna grupa glasati za ovaj budžet“, rekao je Aliu.

S druge strane, Arben Gashi iz Parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova, predložio je novi amandman, amandman koji je kasnije na sednici dobio podršku poslanika.

„Skupština je na jučerašnjem zasedanju ratifikovala međunarodni sporazum čija je vrednost 10. miliona evra. Treba dodati novi amandman, koji će pokriti budžetske troškove“, rekao je Gashi.

Bedri Hamza iz Parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova rekao je da bi izglasavanje budžeta trebalo da se desi jer zemlja ne može ići na izbore bez budžeta.

„Znamo da imamo odluku Ustavnog suda. Zemlja će ići na izbore. Situacija će biti vrlo delikatna ako zemlja bude išla na izbore bez budžeta. „Ovog puta izbori će se održati u teškoj situaciji, stoga mi kao Demokratska stranka podržavamo nacrt zakona o budžetu“, rekao je Hamza.

„Svestan sam važnosti glasanja ovog budžeta. Uprkos činjenici da se slažemo da je kritičan trenutak, izražavamo spremnost da, ako je potrebno, budemo spremni da razmotrimo svaki amandman jedan po jedan“, rekao je Gazmend Abrashi iz Parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova.

Dalje, Endrit Shala u ime NISMA AKR i 6+ složio se da glasa o nacrtu zakona koji je predložila Komisija za budžet i transfere.

„Slažemo se, kao i sve Parlamentarne grupe, da nastavimo i glasamo tako kako je donet od nadležne Komisije“, rekao je Shala.

Na kraju je predsednica skupštine Vjosa Osmani potvrdila izbor Abdyl Fetahu za predsednika Odbora za žalbe, pošto je dobio najviše glasova, odnosno 56. glasova. 

Takođe, predsednica parlamenta Osmani upozorila je da bi ovo moglo da bude poslednje zasedanje ovog saziva, pa je, poželeći poslanicima dobro zdravlje, poželela da se u predstojećem izbornom procesu poštuje glas građana Kosova.